FATBIKEN VUOKRASOPIMUSEHDOT

 

1. VUOKRAAMINEN

Satavuokraus (T:mi J.Lauhala) (1895914-8) sähköavusteisen fatbiken (jäljenpänä pyörä) vuokrausehdot ja -säännöt sekä säädökset määritellään näissä vuokrausehdoissa, vuokraussopimuksessa sekä Suomen lainsäädännössä. Allekirjoittamalla vuokrasopimuksen sitoudut noudattamaan näitä vuokrausehtoja.

Vuokratut pyörät ja niiden lisävarusteet ovat Satavuokrauksen omaisuutta

Irrallisia lisävarusteita pyörissä ovat lukko ja pyöräilykypärä. Pidemmissä vuokrauksissa myös latauslaite.

Mikäli vuokraaja luovuttaa pyörän kolmannelle osapuolelle, vuokraaja on myös tällöin täysin vastuussa pyörälle tapahtuvista vahingoista.

Pyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ehdottomasti kielletty.

Vuokrahinta maksetaan etukäteen ennen vuokrauksen alkamista.

 

2. HENKILÖLLISYYDEN TOTEAMINEN

Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan aina vuokrauksen yhteydessä voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, EU-ajokortti tai henkilökortti). Henkilöllisyystodistuksesta otetaan valokopio. Asiakkaan henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti vuokrauksen päätyttyä.

Alle18-vuotias henkilö voi vuokrata sähköpyörän huoltajansa seurassa.

3. VAHINGOT

Pyörän rikkoutuessa kesken ajon vuokralle antaja ei toimita korvaavaa laitetta tilalle tai järjestä kuljetusta kohteesta.

Vuokralle antaja vastaa siitä, että pyörä on asianmukaisesti huollettu ja valmiina ajoon vuokraamishetkellä. Vuokraaja on kuitenkin velvollinen tarkastamaan pyörän kunnon silmämääräisesti aina ennen ajoon lähtöä, myös taukojen jälkeen esim. renkaiden kiinnityksen osalta. Pyörällä, jossa kiinnityksiä on löysällä tai rikkoutuneella pyörällä ei saa ajaa. Jos rikkoutumisen todetaan johtuvan puutteellisesta huollosta, vuokrahinta voidaan hyvittää. Väärästä käytöstä johtuvan rikkoutumisen korvaa vuokraaja.

Allekirjoittaessaan vuokraussopimuksen asiakas on vastuussa kaikista vahingoista sekä katoamisista, joita pyörälle ja lisävarusteille tapahtuu vuokrauksen aikana. Vuokraaja vastaa pyörästä ja mahdollisista lisävarusteista niiden täydestä arvosta (maks 3 900€) kunnes pyörä on palautettu. Asiakas on velvollinen korvaamaan pyörille tai lisävarusteille aiheutuneet vahingot niiden todellisen arvon mukaan aina, kun vahinko on asiakkaan itse aiheuttama. Varkauden, luonnonilmiön tai palon varalle pyörät on vakuutettu. Tällöin asiakas vastaa niiden omavastuuosuudesta (800€). Allekirjoituksella asiakas vahvistaa olevansa täysin tietoinen näistä vuokrausehdoista.

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan pyörästä kuten omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu myös käyttämään pyörää vain sille tarkoitetulla tavalla ja noudattamaan Suomessa voimassa olevia liikennesääntöjä. Pyöränvuokraaja on itse vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

 

4. PALAUTTAMINEN

Pyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Jos pyörä palautetaan sovitun määräajan jälkeen, asiakas suorittaa hinnaston mukaisen lisämaksun. Jos asiakas palauttaa pyörän ennen sovittua määräaikaa, hän ei ole oikeutettu vuokrauksesta maksetun vuokrahinnan palautukseen.

 

5. ASIAKKAAN VASTUU

Asiakas vakuuttaa sitoutuvansa huolehtimaan pyörästä niin, että pyörä on aina lukittuna lukolla kun pyörä on ilman valvontaa sekä kaikki irrotettavat lisävarusteet (pyöräilykypärä) ovat tällöin asiakkaan mukana. Pyörä tulee lukita lukolla kiinteään kohteeseen. Asiakkaan ei tule jättää pyörää kohtuuttoman pitkäksi aikaa ilman valvontaa.

Varkauden tai liikennevahingon sattuessa asiakkaan tulee ottaa välittömästi yhteys poliisiin (soita 112) ilmoituksen tekoa varten, sekä ottaa välittömästi yhteys myös vuokranantajaan.

Asiakas vakuuttaa ymmärtävänsä, että hänellä ei ole oikeuksia vaatia korvauksia Satavuokraukselta (T:mi J.Lauhala) henkilö- tai omaisuusvahinkojen sattuessa, kun pyörä on asiakkaalle vuokrattuna.

Asiakas on täydessä vastuussa kaikista vahingoista, mitä tapahtuu, kun pyörä on hänelle vuokrattuna, kunnes se on palautettu Satavuokrauksen vuokrapisteeseen sekä todettu olevan moitteettomassa kunnossa.

 

6. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Satavuokraus vastaa pyörän hyvästä teknisestä kunnosta ja vakuuttaa, että pyörä on huollettu säännöllisesti.

Satavuokraus varaa oikeuden olla vuokraamatta pyörää ilman selityksiä, jos asiakas ei vaikuta luotettavalta, vaikuttaa kykenemättömältä ajamaan sähköpyörää tai huolehtimaan turvallisesti sähköpyörästä.

 

7. TURVALLISUUS

Asiakkaan tulee ymmärtää, että pyöräilyyn liittyy aina omat riskinsä sekä käyttäessään pyörävuokraus palveluja asiakas tekee sen täysin omalla vastuullaan. Satavuokraus ei vakuuta asiakasta henkilö- tai omaisuusvahinkojen varalta. Vuokraaja osallistuu toimintaan omalla vastuullaan ja omalla vakuutuksellaan. Kannattaa tarkastaa oman vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ehdot.

Asiakkaan tulee käyttää lisävarusteena tarjottavaa pyöräilykypärää Suomen Tieliikennelain mukaisesti.

Vuokralle antajalla on oikeus tarkastaa pyörän kunto vuokra-ajan aikana, mikäli hänellä on kohtuullinen syy olettaa, että omistusoikeus on asetettu uhanalaiseksi tai että on olemassa vaara pyörän arvon alenemisesta suuremmassa määrin kuin mitä sen normaali käyttö aiheuttaisi. Vuokralle antajalla on oikeus purkaa tämä sopimus vuokra-ajan kuluessa, mikäli käy ilmi, että vuokraaja ei noudata vuokrasopimuksen ehtoja.

8. PERUUTUKSET

Peruutukset varauksista tulee tehdä viimeistään 2 vuorokautta ennen vuokrausta puhelimella tai teksti-/watsapp viestillä. Satavuokraus vahvistaa peruutuksen, jolloin mahdollinen etukäteen maksettu vuokrahinta palautetaan asiakkaalle. Muussa tapauksessa Satavuokraus veloittaa varauksen mukaisen maksun.

9. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.

10. LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta info@satavuokraus.fi tai puhelimitse numerosta 040-2167701

Olen tutustunut vuokrausehtoihin ja hyväksyn ne allekirjoittaessani vuokrasopimuksen.