Kärcher Puzzi 8/1 Tekstiilipesurin vuokrasopimusehdot

 

1.    VUOKRAAMINEN

Vuokratakseen tuotteita satavuokraus.fi -yritykseltä, asiakkaan (vuokraajan) on hyväksyttävä nämä vuokraehdot.

Vuokranantajana toimii Satavuokraus (T:mi J.Lauhala) (1895914-8). Vuokraaja on osapuoli, joka vuokraa tuotteet vuokranantajalta. Satavuokraus vuokraa tekstiilipesureita täysi-ikäisille yksityishenkilöille, sekä yrityksille Suomeen. Vuokranantaja omistaa vuokrattavat tuotteet.

Tuotteet varataan vuokralle ja maksetaan vuokrauksen yhteydessä. Tuotteet noudetaan käyttöön toimipisteeltä osoitteesta Palokuja 5, Ulvila.

Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta ennen käyttöä. Koska tekstiilipesurissa käytetään vettä, on vesivahingon mahdollisuus olemassa. Vuokraajan tulee varmistaa laitteen oikeanlainen toiminta sellaisessa tilassa, jossa mahdollinen veden valuminen laitteesta ei aiheuta vesivahinkoja (esimerkiksi kylpyhuoneessa).

Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan myös laitteen puhtauden ennen käyttöä, niin ettei laite aiheuta vahinkoa esimerkiksi pestävälle pinnalle. Mikäli laitteen oikeanlaista toimivuutta ja puhtautta ei ole varmistettu sellaisissa tiloissa, jossa se ei aiheuta vahinkoa vuokraajan omaisuudelle, ei vuokralleantaja ole velvollinen korvaamaan mahdollisia vahinkoja.

Tuotteiden lainaaminen eteenpäin kolmansille osapuolille on kielletty. Tuotteita ei saa viedä ulkomaille.

2.    VARAUKSEN PERUUTTAMINEN

Varaus on mahdollista perua viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista. Mikäli perut maksetun varauksesi varausehtojen mukaisesti (viimeistään 24 tuntia ennen varauksen alkamista), saat maksua vastaavan summan korvauksena seuraavassa varauksessasi. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, käyttämätöntä varausta ei korvata.

Ilmoita peruutuksesta sähköpostitse (info@satavuokraus.fi / 24h) tai puhelimitse (040-2167701 / 9-21).

3.    TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN

Tuotteet tulee palauttaa noutopisteeseen viimeistään varauksen yhteydessä ilmoitettuun aikaan mennessä. Varausaika on yleensä vuorokauden, alkaen klo 17.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 16.00. Vuokranantaja ei hyvitä mahdollisesti lyhentynyttä vuokra-aikaa. Palautuksen tulee tapahtua viimeistään vuokra-ajan päättymiseen mennessä. Myöhästyneistä palautuksista veloitamme 50 euron maksun.

Palautuksen sisältö tulee olla sama, kuin tuotteita noudettaessa. Lisäksi tuotteet tulee puhdistaa tuotteissa ilmoitetun ohjeistuksen mukaan ja tuotteiden tulee olla täysin ehjiä. Mikäli tuotteita ei ole puhdistettu huolto-ohjeen mukaan, on vuokranantajalla oikeus periä vuokraajalta puhdistamisesta aiheutuneista kuluista 50 euron maksu.

4.    TUOTTEEN RIKKOUTUMINEN TAI KATOAMINEN

Mikäli tuote rikkoutuu normaalissa, käyttö-ohjeiden mukaisessa käytössä, vuokranantaja ottaa vastuun rikkoutumisesta, eikä vuokraaja ole korvausvastuussa. Mikäli tuote rikkoutuu tilanteessa, jossa vuokraaja käyttää tuotetta käyttöohjeiden vastaisesti, taikka muutoin tuotteen yleisen käyttötarkoituksen vastaisesti, on vuokraaja velvollinen suorittamaan vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen. Lisäksi Vuokraaja on velvollinen suorittamaan varastetusta tai kadonneesta tuotteesta vuokranantajalle uushankintahintaa vastaavan korvauksen.

Tuotteelle aiheutuneesta vahingosta tai tuotteen katoamisesta tulee ilmoittaa välittömästi vuokranantajalle. Vuokraaja sitoutuu vuokrausehdot hyväksyessään huolehtimaan tuotteesta parhaansa mukaan. Vuokraajan tulee huolehtia, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot käyttää tuotetta, vuokratun laitteen- ja sen käyttökohteen kuntoa vaarantamatta. Vuokranantajalla on oikeus periä pantti vuokrattavista tuotteista.

5.    HINNAT

Vuokraushinnat on esitelty kotisivuillamme. Tarkka vuokra-aika ilmoitetaan aina varauksen yhteydessä. Mikäli vuokraaja jättää noutamatta tuotteen, ei vuokranantaja korvaa käyttämättä jätettyä tai lyhentynyttä vuokra-aikaa.

6.    MAKSUTAVAT

Korttimaksu onnistuu yleisimmillä maksukorteilla. 

7.    ONGELMATILANTEET

Vuokranantaja saa tarvittaessa irtisanoa sopimuksen heti ja vuokraajan tulee välittömästi palauttaa tuote mikäli vuokraaja on antanut vääriä tietoja, laiminlyönyt vuokran maksamisen, hoitanut tuotetta vuokraehtojen vastaisesti tai rikkonut muutoin sopimusta.

Mikäli tuote vioittuu tai katoaa vuokra-aikana, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä vuokranantajalle. Varkaustapauksissa on vuokraajan tehtävä ilmoitus poliisille ja myös vuokranantajalle. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee ohjata vuokranantajalle.

Vuokranantajalla on oikeus periä vuokraajalta vuokraajan aiheuttamien vahinkojen, korvaavien tuotteiden tai saatavien perinnästä aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisina.

8.    LISÄTIETOJA

Tarvittaessa lisätietoja vuokraehdoista saat sähköpostitse osoitteesta
info@satavuokraus.fi tai puhelimitse numerosta 040-2167701